Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Türi kvartali elamuarendusprojektiga seonduvalt on kliendi isikuandmete vastutav töötleja ja kasutaja AS Kawe, registrikood 10813342.

Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes on avaldanud ostuhuvi Türi kvartali elamuarendusprojekti osas.

Kliendisuhtluse käigus saab AS Kawe kliendilt infot tema isikuandmete kohta, sealhulgas nimi, e-posti aadress, telefoninumber, korteriomandi ostmisel korteriomandi aadress. AS Kawe kasutab kliendi isikuandmeid üksnes kliendi ostuhuvi korral korteriomandit puudutavates müügiprotsessides ning kliendiga suhtlemise eesmärgil, sealhulgas korteriomandi kohta info edastamiseks, lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ning täitmiseks, teeninduse kohta tagasiside küsimiseks, muu info edastamiseks.

AS Kawe säilitab kliendi isikuandmeid seni, kuni klient on teatanud, et ei soovi rohkem infot saada. Kliendi isikuandmeid ei säilitata kauem, kui see on vajalik kliendi isikuandmete töötlemise eesmärkide või seadusest tulenevate nõuete täitmiseks. Kliendi isikuandmeid hoitakse turvatult, tagades juurdepääsu vaid korteriomandite müügiga otseselt tegelevatele AS Kawe töötajatele ja volitatud koostööpartneritele (korteriomandi ostu ettevalmistav notaribüroo, kliendile kodulaenu pakkuv pank, tagasisideküsitlusi haldav teenusepakkuja).

Vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele 2016/679 on kliendil alati õigus küsida infot oma isikuandmete töötlemise kohta. Kliendil on õigus teada milliseid andmeid tema kohta kogutakse, õigus paluda andmete parandamist või kustutamist ning õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemise kohta ja nõuda nende töötlemise piiramist.